sobota, 01 październik 2022
plensk

Opinie turystów na temat potencjału obszaru Karpat

Opracowanie to miało na celu poznanie zdania turystów na temat potencjału obszaru Karpat.

logotup

 

Adres korespondencyjny

35-064 Rzeszów, Rynek 16/1

Dane kontaktowe

+48 17 852 85 26
info@procarpathia.pl