sobota, 01 październik 2022
plensk

Ocena potencjału turystycznego Karpat oraz wpływu Programów Współpracy Transgranicznej w tym obszarze - Raport ze Zogniskowanych Dyskusji Eksperckich

Realizacja badania pt. "Ocena potencjału turystycznego Karpat oraz wpływu Programów Współpracy Transgranicznej w tym obszarze - Raport ze Zogniskowanych Dyskusji Eksperckich

logotup

 

Adres korespondencyjny

35-064 Rzeszów, Rynek 16/1

Dane kontaktowe

+48 17 852 85 26
info@procarpathia.pl