• Komplexná analýza stavu zavádzania Karpatského dohovoru na cezhraničnom území projektu (Podkarpatské vojvodstvo a Prešovský kraj) v oblasti prírodného prostredia a jeho zdrojov, vrátane kultúrneho dedičstva, a vypracovaná správa na základe dohovoru.
  • Identifikácia poľských a slovenských inštitúcií fungujúcich na miestnej a regionálnej úrovni v oblasti ochrany prírodného prostredia a jeho zdrojov, ekológie, vzdelania a v ďalších oblastiach stanovených dohovorom, zároveň inštitúcií, ktoré vlastnia potenciál a možnosti jeho realizácie.
  • Vytvorenie cezhraničného fóra spolupráce – partnerstvo v prospech zavádzania Karpatského dohovoru v Karpatskom euroregióne.
  • Vytvorenie plánu ďalšieho zavádzania Karpatského dohovoru ako celistvého dokumentu, čo slúži udržateľnému vývoju cezhraničného územia na základe návodu Karpatského dohovoru.
  • Poľsko-slovenská monitorovacia skupina, zvolaná v rámci projektu, bude naďalej fungovať ako medzinárodná skupina expertov a viesť realizovaný monitoring zavádzania Karpatského dohovoru.Konwencja Karpacka oraz jej główne założeniaia v Podkarpatskom vojvodstve a Prešovskom kraji.