Projekt Systém monitoringu Karpatského dohovoru nadväzuje na popularizáciu idey Karpatského dohovoru, na pričinenie sa o spoznanie stavu jeho zavádzania v Podkarpatskom vojvodstve a Prešovskom kraji.