W dniach 20-21 marca 2014 odbyło się Forum Karpackie w Polańczyku. Udział w nim wzięli przedstawiciele organizacji rządowych, pozarządowych oraz przedstawiciele środowiska naukowego.


Swoje wystąpienia prezentowali, m.in. prof. dr hab. inż. arch. Piotr Patoczka, który swój referat poświęcił roli planowania przestrzennego w ochronie dziedzictwa przyrodniczego Karpat, prof. dr hab. Krzysztof Kukuła, który omawiał problemy ochrony ekosystemów wodnych w Karpatach. Dyrektor Agencji Rozwoju Regionalnego w Svidniku, Pan Miron Mikita przedstawił wyniki przeprowadzonych badań audytowo- monitoringowych dotyczących wdrażania Konwencji Karpackiej na terenie Kraju Preszowskiego w ramach Euroregionu Karpackiego, z kolei Krzysztof Staszewski – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Pro Carpathia": przedstawił wyniki badań dotyczące terenu województwa podkarpackiego.

Ważnym punktem spotkania było podpisanie przez część zebranych uczestników umowy partnerstwa na rzecz wdrażania Konwencji Karpackiej w Euroregionie Karpackim, a tym samym stworzenie transgranicznej struktury organizacyjnej na rzecz wdrażania Konwencji Karpackiej.

forum01   forum02

 

Materiały do pobrania:

pdfAgenda forum

pdfKonwencja Karpacka

pdfKarpatský Dohovor

pdfProblemy ochrony ekosystemów wodnych w Karpatach