Dziedzictwo kulturowe Karpat tworzy unikalną kompozycję na skalę Europy. Żyją tu liczne grupy narodowe i etniczne. Stara wiejska architektura i rękodzieło zachowały się niemal nietknięte. Można znaleźć tutaj zachodnioeuropejskie zabytki sztuki romańskiej, gotyku i renesansu. W nurtach artystycznych rozwijały się sztuka i architektura świecka oraz sztuka sakralna. Obecne są tu zabytki i dzieła sztuki wschodnich kościołów katolickich.

 

5 Muzeul Satului Maramuresean 28

 

Mieszkańcy górskich obszarów często biorą udział w przygotowywaniu produktów rzemiosła lokalnego lub budowę zdobionych domów. Góralskie tradycje i zwyczaje zachowane zostały przez odseparowanie karpackich osad od świata zewnętrznego. Obok produktów materialnych dziedzictwo kulturowe Karpat zawiera także elementy niematerialne, jak: legendy, muzykę, tańce i pieśni.

 

skansen w Starym Siole 100